Sản phẩm hot

4,900,000 

3,000,000 

3,000,000 

Hết hàng
1,000,000 

Hết hàng
3,300,000 

Điện lạnh

4,900,000 

3,000,000 

3,000,000 

Hết hàng
1,000,000 

Hết hàng
1,000,000 

Hết hàng
3,300,000 

Hết hàng
2,500,000 

Hết hàng

Hết hàng

Điện Lạnh Công NghiệpĐiện Lạnh Công Nghiệp

Tủ trưng bày bánh kem cũ dài 1,2M

18,000,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Tủ trưng bày bánh làm kem dài 1,5M

23,000,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Tủ trưng bày bánh kem cũ kính cong 1m2

17,000,000 

18,800,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Tủ trưng bày bánh kem để bàn ZuKun

12,000,000 

17,500,000 


Hết hàng

Điện Lạnh Công Nghiệp

Kho lạnh cũ Tecumseh 2 HP

35,000,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Kho lạnh cũ trử sữa

18,000,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Kho lạnh cũ inox 304 trữ đông

65,500,000 

49,900,000 


Điện Lạnh Công Nghiệp

Kho lạnh cũ trữ đá viên

32,000,000